Solistiõpe


 
______________________________________________________________________________________________
Huvikooli Collegium Eruditionis egiidi all alustab tegevust solistiõpe. Solistiõppe ainekava on dokument, mille alusel toimub õppetöö muusika valdkonna solistiõppe huviringis. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud muusikahuvilistele õpilastele, kes soovivad ennast väljendada laulmise kaudu. Ainekava toetab loovat ja õpilaste individuaalseid võimeid arvestavat õpetamist. Silmas on peetud maksimaalselt iga õppuri võimeid, loovust ja koostöövalmidust.

Keda ootame osalema?
Alg-, põhi- ja ülemastme muusikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kokkulepitud aegadel kas esmaspäeviti või teisipäeviti.

Kus toimub?
Viimsi Koolis (klassiruum täpsustub septembrikuu jooksul).

Õppemaks
Solistiõppe õppemaks on 15 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.

Juhendaja: Mari-Liis Rahumets
mari-liis.rahumets@viimsi.edu.ee

Registreerimiseks klõpsa numbril 2