Programmeerimisring "Püüton" 4.-9. klass


 
______________________________________________________________________________________________
Huvikooli Collegium Eruditionis egiidi all tegutseb Peetri Lasteaed-Põhikoolis programmeerimisring "Püüton" (õppekava kood EHISes: 211042). Programmeerimisring "Püüton" on pälvinud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Teadusteakadeemia ja SA Eesti Teadusagentuuri poolt välja antava riikliku auhinna teaduse populariseerimise eest. Programmeerimisringi "Püüton" õppekava maht on 60 akadeemilist tundi, mis jaotatud kahe õppeaasta peale.
Programmeerimisringis "Püüton" omandatakse algteadmised programmeerimisest Pythoni keele näitel. Ring õpetab loogilist mõtlemist, järelduste tegemist, eri lahenduste otsimist ning programmeerimiskeelte üldist struktuuri. Õppides tundma Pythonit, on hiljem lihtsam selgeks õppida ka teisi programmeerimiskeeli. Infotehnoloogia on väga laialdaselt kasutatav ja veel praegugi kiirelt arenev tegevusala, kus jagub palju erinevaid väljakutseid igas vanuses huvilistele.

Kus toimub?
Peeteri Lasteaed-Põhikoolis. Grupi suurus kuni 16 õpilast.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust neljapäeviti kell 15.15 - 16.00.

Palju maksab?
Programmeerimisringi "Püüton" õppemaks on 15 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.

NB! Rae valla elanikel on võimalik taotleda õppemaksu toetust: http://www.rae.ee/toetused-ja-soodustused

Juhendaja: Rainer Liis Tallinna Tehnikaülikoolist

Registreerimiseks klõpsa numbril 2