Matemaatikaring "Nupula" 2. klassi õpilastele


 
______________________________________________________________________________________________
Huvikooli Collegium Eruditionis egiidi all tegutseb Viimsi Koolis matemaatikaring "Nupula" 1. ja 2. klassi õpilastele (õppekava kood EHISes: 150302). Matemaatikaring "Nupula" on pälvinud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Teadusteakadeemia ja SA Eesti Teadusagentuuri poolt välja antava riikliku auhinna teaduse populariseerimise eest. Matemaatikaringi "Nupula" õppekava maht on 60 akadeemilist tundi, mis jaotatud kahe õppeaasta peale.
Matemaatikaring „Nupula“ eesmärgiks on anda õpilastele rohkem baasteadmisi reaalalal, mis suunab õpilasi mõtlema analüüsivamalt ja realistlikumalt. Ühendades elu erinevad valdkonnad matemaatikaga, hakkab õpilane rohkem tajuma matemaatilist maailma enda ümber, mis arendab loogilist mõtlemist ja parandab lahenduste leidmise oskust. Mida rohkem õpilane areneb ja teadmisi omandab, seda avatum on ta kõigele uuele – väljakutsetele ja lahendustele. Igas tunnis on koostegutsemist kui ka iseseisvaid ülesandeid, mille kaudu näeme, kuhu õpilane on arenenud ja mis talle kõige rohkem meeldib ning sobib. Tutvume kujundite, numbrite ja kõige muu huvitavaga ning läheneme matemaatikale mänguliselt.

Kus toimub?
Viimsi Koolis kahes grupis (1. klassid ja 2. klassid). Grupi suurus kuni 18 õpilast.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kolmapäeviti
kell 13.15 - 14.00 1. klassid
kell 14.10 - 14.55 2. klassid

Palju maksab?
Matemaatikaringi "Nupula" õppemaks on 20 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.

Juhendaja Anni Hallik

Registreerimiseks klõpsa numbril 2