Muusikateater 3.-8. kl õpilastele


 
______________________________________________________________________________________________
Huvikooli Collegium Eruditionis egiidi all tegutseb Viimsi Koolis 3.-8. kl õpilastele mõeldud muusikateater. Muusikateatri õpe on mõeldud muusikateatri huvilistele õpilastele, kes soovivad läbi praktilise kogemuse arendada loovust, esinemise julgust, muusikalist kuulmist, rütmitunnetust, teoreetilisi teadmisi noodiõppest ning lavalist eneseväljendust. Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest, kus arvestatakse iga õpilase loovust ja individuaalseid võimeid.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (3.-8. klass) teatri ja muusikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
90 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kolme õppeaasta peale.

Millal toimub?
Kolmapäeviti kell 15.15 - 17.00.

Kus toimub?
Viimsi Koolis

Palju maksab?
Muusikateatri õppemaks on 15 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.

Juhendaja Külli Talmar
kylli.talmar@viimsi.edu.ee

Registreerimiseks klõpsa numbril 2