Matemaatikaring "Nuputaja" 4.-5. klassi õpilastele


 
______________________________________________________________________________________________
Huvikooli Collegium Eruditionis egiidi all alustab tegevust 4.-5. kl õpilastele mõeldud matemaatikaring "Nuputaja". Matemaatikaringi „Nuputaja“ eesmärgiks on anda õpilastele rohkem baasteadmisi reaalalal, mis suunab õpilasi mõtlema analüüsivamalt ja realistlikumalt. Eriline tähelepanu on õpitavast arusaamisel ning loogilise ja loova mõtlemise arendamisel. Ülesannete lahendamise eesmärgiks on esitada endale väljakutseid, kogeda eduelamust ja avastamisrõõmu (õppimise toetamine ja vahelduse pakkumine läbi IKT vahendite).

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (4.-5. klass) matemaatikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust neljapäeviti kell 14.15-15.00.

Kus toimub?
Viimsi Koolis (klassiruumis C308).

Palju maksab?
Matemaatikaringi Nuputaja õppemaks on 12 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.

Juhendaja Helen Kähr
helen.kahr@viimsi.edu.ee

Registreerimiseks klõpsa numbril 2