Malering Kindluse Koolis


 
______________________________________________________________________________________________
Huvikooli Collegium Eruditionis egiidi all tegutseb Kindluse Koolis malering (õppekava kood EHISes: 150307). Maleringi õppekava maht on 70 akadeemilist tundi, mis jaotatud kahe õppeaasta peale.

Maleringis arendatakse laste loogilist mõtlemist, tähelepanu ja taiplikkust ning arvestamist mängupartneriga.
Maleringi õppe-eesmärgid:
1) õpilastes huvi tekitamine male kui mõtlemist arendava mängu vastu;
2) malemängu reeglite tundmaõppimine ja rakendamine mängus;
3) austava suhtumise kasvatamine mängupartnerisse;
4) arendava vabaajategevuse pakkumine õpilastele;
5) maleturniiril osalemise võimaluse pakkumine.

Kus toimub?
Kindluse Koolis. Grupi suurus kuni 20 õpilast.
Grupp avatakse, kui on vähemalt 15 huvilist

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 14.30-15.15.

Palju maksab?
Maleringi õppemaks on 20 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.

Juhendaja Hendrik Olde

Registreerimiseks klõpsa numbril 2