Huviring "Kokandus algajale"


 
______________________________________________________________________________________________
Huvikooli Collegium Eruditionis egiidi all tegutseb Randvere Koolis huviring "Kokandus algajale" (õppekava kood EHISes: 202299). Huviringi "Kokandus algajale" õppekava maht on 60 akadeemilist tundi, mis jaotatud kahe õppeaasta peale.

Huviringis „KOKANDUS ALGAJALE“ tekitatakse õpilastes huvi toidu tegemise ja sellega kaasnevate toimingute vastu läbi probleemide märkamise, vaatluse, vastuste otsimise, praktiliste ülesannete ja järelduste tegemise kaudu. Meie ei paku valmis teadmisi, vaid need omandatakse ise- ja koostegemise kaudu. Õpilane mõistab, et kokandus ja toidu valmistamine on seotud kõigi koolis õpetatavate ainetega.

Kus toimub?
Randvere Kooli kodunduse klassis. Grupi suuruseks kuni 12 õpilast.
NB! grupp avatakse, kui on vähemalt 10 huvilist.

Millal toimub?
Alates novembrikuust teisipäevitil 15.30-17.00.

Palju maksab?
Huviringi "Kokandus algajale" õppemaks on 55 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.

Juhendaja: Kaire Rikolas

Registreerimiseks klõpsa numbril 2