Nutilabor "Eksperimentaaalne loodusteadus"


 
______________________________________________________________________________________________
Huvikool Teadmiskeskus Collegium Eruditionis egiidi all tegutseb Viimsi Koolis Nutilabori projekti raames loodusteaduste huviliste mõeldud ring „Eksperimentaalne loodusteadus“ (õppekava kood EHISes: 150301). Eksperimentaalne loodusteadus on loomulik jätk neile, kes on eelmistel aastatel osalenud teadusringis „Taibu“.
„Eksperimentaalse loodusteaduse“ õppekava maht on 30 akadeemilist tundi, mis jaotatud kahe aasta peale.

Tervikliku loodusteadusliku maailmapildi kujunemisel on tähtsal kohal eksperimendid. Uurimuslik tegevus on loodusteadustes keskne bioloogiat, keemiat ja füüsikat integreeriv osa. Loodusteaduste huviline saab ennast proovile panna teadlase rollis. Noored uurijad õpivad nägema probleeme, sõnastama uurimisküsimusi ja hüpoteese, planeerima ja läbi viima eksperimenti hüpoteesi kontrollimiseks, andmeid töötlema ja analüüsima ning järeldusi tegema.
Eksperimentide läbiviimiseks kasutatakse ringitöös digitaalseid Verneiri andmekogujaid ja andureid. Andmete töötlemisel ja esitlemisel kasutatakse IKT vahendeid.
Uurime üheskoos selliseid põnevaid teemasid nagu:
keemilise reaktsiooni soojusefekti;
juuksekarva elastsust;
valguse intensiivsust;
pendli võnkumist;
lihtsuhkrute määramist puu- ja juurviljades;
kodukeemia happelisuse-aluselisuse (pH) määramine;
metallide tootmist
valguse mõõtmine

Kus toimub?
Viimsi Kooli laboratooriumis (C-216)

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust üle neljapäeva kas kell 14.10-14.55 või 15.05-15.50

Palju maksab?
Eksperimentaalse loodusteaduse õppemaks on 10 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.


Registreerimiseks klõpsa numbril 2