Ansamblilaul


 
______________________________________________________________________________________________
Huvikooli Collegium Eruditionis egiidi all alustab tegevust ansamblilaul. Ansamblilaul on mõeldud lauluhuvilistele õpilastele, kes soovivad ennast väljendada ühiselt laulmise kaudu. Ainekava toetab loovat ja õpilaste individuaalseid võimeid arvestavat õpetamist.
Musitseerides arendatakse õpilase isikupära ja loovust, omandatakse oskused ja teadmised üksi ja koos musitseerimiseks ning loominguliseks eneseväljenduseks. Rühmas õppides arendatakse suhtlemis- ja koostööoskust, kontsentratsioonivõimet, üksteise kuulamise oskust, ühtekuuluvustunnet, sallivust, paindlikkust ning kujundatakse õpilase enesehinnangut ja õpimotivatsiooni.
Ühislaulmise kaudu arendatakse õpilase sotsiaalseid oskusi ning kasvatatakse isamaaarmastust ja luuakse valmisolek elukestvaks koorilauluharrastuseks.

Keda ootame osalema?
Alg-, põhi- ja ülemastme muusikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
35 akadeemilist tundi, mis on jaotatud ühe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 16.00-16.45.

Kus toimub?
Viimsi Koolis A101.

Palju maksab?
Ansamblilaulu õppemaks on 20 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.

Juhendajad:
Kätlin Puhmaste
katlin.puhmaste@viimsi.edu.ee

Mari-Liis Rahumets
mari-liis.rahumets@viimsi.edu.ee

Registreerimiseks klõpsa numbril 2