WiFi orienteerumisvõistlusele registreerumine

Laupäeval, 31. mail 2009 korraldavad WiFi.ee ja Rapla Vesiroosi Gümnaasium WiFi orienteerumisvõistluse kooli ümbruses oleval terviserajal.
12:00 võistluste algus, peale seda WiFi töötuba
Lisainfot vaata RVG WiFi kodulehelt http://wifi.rvg.edu.ee/
*Nimi (ees- ja perekonnanimi)
*Vanus (aastates)
*Elukoht (kirjuta: vald, maakond)
*Kontakttelefon (ei avalikustata)
Kool (kui õpid)
Ettevõte, organisatsioon (kui esindad)
E-posti aadress (ei avalikustata)
*Wardrive seade (vali seade)
Meeskonna nimetus (kui soovitakse osaleda meeskonnana)
Meeskonnaliikmete nimed  (kui soovitakse osaleda meeskonnana)
NB! Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.