TÜANi vilistlaste andmebaas

2010. aasta kevadel tähistab ülikooli naiskoor oma 65. sünnipäeva. Nende aastate jooksul on koori tegevusest osa saanud väga paljud laulmist armastavad neiud naised, kes kõik on andnud oma panuse koori traditsioonidesse ja väärtustesse ning aidanud sel kooril edasi kesta ja areneda.

Juubeli eel soovime koondada andmeid koori vilistlaste kohta, sest olemasolev info on peamiselt paberkandjal (vihikutes, kuhu häälerühmavanemad puudujaid märkisid :). Samuti plaanime luua vilistlaste infolisti, mis hõlbustaks vilistlaste omavahelist suhtlemist, annaks neile võimaluse olla kooriga seotud ka pärast sealt lahkumist ning mille kaudu soovijad saaksid infot ülikooli naiskoori tegemistest.
*Eesnimi 
*Perekonnanimi Kui nimi on muutunud, märgi endine nimi sulgudesse
*TÜANis lauldud aastad (märgi periood)  
*häälerühm  
Lisainfo (siia võid nt märkida, mis ameteid sa kooris pidanud oled)  
Millises kooris laulad (muusikakollektiivis tegutsed) praegu?  
*Soovin liituda naiskoori vilistlaste listiga (naiskoor.vilistlased@lists.ut.ee)jah ei 
Minu e-posti aadress on (täida kindlasti, kui soovid listiga liituda) 
Minu lauluema naiskooris oli  Kui sul oli lauluema ja sa tema nime mäletad, pane "sugupuu" uurijate tarbeks kirja

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.