Puutetahvlikoolituse tulemuslikkuse uuring Andrase lõputööks

Lgp õpetaja!
Olete läbinud minu juures puutetahvlikoolituse. Seoses ETKA Andrase lõputöö kirjutamisega ning selleks, et koolitusi paremaks teha, uurin, kas, kui palju ja kuidas Te rakendate koolitusel omandatud oskusi ja pädevusi igapäevases töös ning kuidas see on mõjutanud õpilaste õpitulemusi.
Vastused jäävad anonüümseks. TÄRNIGA väljade täitmine on KOHUSTUSLIK.
Tiigrihüppe SA koolitaja, Ristiku PK vanemõpetaja Piret Joalaid
*Ees- ja perekonnanimi
*Kool
*Millises kooliastmes Te õpetate?Ctrl- v Shift-klahvi all hoides saate valida mitu vastusevarianti korraga
*Millist ainet õpetate?
Üldist puutetahvlite kohta
*Mitu puutetahvlit on Teie koolis?
*Millistes klassiruumides see/need on?(mis ainekabinetis vms)
*Kui sageli seda/neid kasutatakse?Iga päev Paar korda nädalas Üks kord nädalas Paar korda kuus Üldse mitte
*Kas soovite, et puutetahvleid oleks koolis rohkem?Jah Nii ja naa Ei
*Palun põhjendage lühidalt
Puutetahvli kasutamisest
*Kas peate puutetahvli kasutamist õppetöös vajalikuks?Jah, väga Jah, suuresti Nii ja naa Ei, mitte eriti Ei, üldse mitte
*Palun põhjendage lühidalt
*Kui sageli kasutate oma töös puutetahvlit?Iga päev Paar korda nädalas Üks kord nädalas Paar korda kuus Üldse mitte
*Kui Te ei kasuta puutetahvlit, siis miks? Kui kasutate, siis kirjutage "Kasutan".
*Kui kasutate tahvlit harva, siis mis takistab sagedasemat kasutamist?
*Milliseid puutetahvli võimalusi kasutate kõige rohkem?
*Kas puutetahvli kasutamine on Teie tööd kergendanud või raskendanud?Kergendanud Raskendanud
*Palun põhjendage lühidalt
*Millised on Teie arvates puutetahvli plussid?
*Millised on Teie arvates puutetahvli miinused?
*Kas Teie õpilastele meeldib, et kasutate tundides puutetahvlit?Jah, väga Jah, suuresti Nii ja naa Ei, mitte eriti Ei, üldse mitte
*Mis meeldib Teie õpilastele puutetahvli kasutamisel kõige rohkem?
*Kas õpilaste õpimotivatsioon on puutetahvli kasutamise tõttu kasvanud?Väga palju Päris palju Nii ja naa Väga vähe Üldse mitte
*Kas õpilaste õpitulemused on puutetahvli kasutamise tõttu paranenud?Väga palju Päris palju Nii ja naa Väga vähe Üldse mitte
Puutetahvlikoolitusest
*Kas Teil olid teadmised ja oskused puutetahvli kohta enne koolitust olemas?Jah, päris palju Jah, aga vähe Ei, üldse mitte
Kui vastasite “Jah”, siis missugused?
*Missugused olid Teie ootused enne puutetahvlikoolitust?
*Kas mõni ootus jäi realiseerimata?Jah Ei
Kui vastasite „Jah”, nimetage ootus.
*Kui palju saate koolitusel omandatut oma töös rakendada?Väga palju Päris palju Keskmiselt Väga vähe Üldse mitte
*Palun selgitage lühidalt
*Mis olid Teie hinnangul puutetahvlikoolituse tugevad küljed?
*Mis olid Teie hinnangul puutetahvlikoolituse nõrgad küljed?
*Kas puutetahvlikoolitus on Teie hinnangul õpetaja jaoks tulemuslik kursus?Jah, väga Jah, suuresti Nii ja naa Ei, mitte eriti Ei, üldse mitte
*Palun põhjendage lühidalt
*Kas oleksite soovinud koolitusel rohkem kodutöid?Jah Nii ja naa Ei
*Palun selgitage lühidalt
*Kas puutetahvlikoolituse läbimine aitas Teil pärast oma tunde paremini läbi viia?Jah, väga Jah, suuresti Nii ja naa Ei, mitte eriti Ei, üldse mitte
*Palun põhjendage lühidalt
*Kas koolitusel omandatud oskused aitavad Teil õppetööd huvitavamaks muuta?Jah, väga Jah, suuresti Nii ja naa Ei, mitte eriti Ei, üldse mitte
*Palun põhjendage lühidalt
Kas soovite veel midagi lisada?
*Teie e-posti aadress
Pärast vastamist vajutage "SAADAN" nuppu (üks kord).

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.