Registreerumine Saaremaa Miniteaduspäevadele


*
Tärniga märgitule tuleb kindlasti vastata!


Teatame, et soovime osaleda Saaremaa Miniteaduspäevadel järgmiselt:


*Kool
Suuliste ettekannete arv
Suulise ettekande esitajate arv
Stendiettekannete arv
Stendiettekande esitajate arv
Juhendajate arv
Ainult kuulavate huviliste (õpilased ja õpetajad) arv
*Osalejate arv kokku
*Saabumise viis
*Esindaja kontaktandmed
Nimi, telefon, meiliaadress

Kui olete veendunud, et kõik vajalik kirjas, siis klõpsake nuppu "Kinnitan andmed".
Kui miski untsu läks ja tahate uuesti alustada, klõpsake "Alustan uuesti"


Ärge unustage pärast käesoleva registreerimisvormi
täitmist meile saata teavet ka oma ettekannete kohta!
Selleks tuleb täita eraldi ankeedid.

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.