Saaremaa Miniteaduspäevade ettekande registreerimine

* Tärniga tähistatud väljad tuleb kindlasti täita

*Kool
*Uurimistöö pealkiri
*Valdkond
Kui valisite "Muu", siis täpsustage
*Sisu lühikokkuvõte
*Uurimistöö autor(id) ja nende kontaktandmed
Ees- ja perekonnanimi, telefon, postiaadress, meiliaadress
*Juhendaja(d) ja nende kontaktandmed
Ees- ja perekonnanimi, meiliaadress
*Ettekande esitaja(d)
Nimi
*Ettekande vorm
Kui on midagi, mida korraldajad teadma peaksid...
Kui Teie kooli õpilastel on rohkem ettekandeid, siis saate sarnast vormi korduvalt täita.

Kui olete veendunud, et kõik vajalik kirjas, siis klõpsake nuppu "Kinnitan andmed".
Kui miski untsu läks ja tahate uuesti alustada, klõpsake "Alustan uuesti"

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.