Sooviavaldus TÜ Pärnu kolledži vilistlaskoguga liitumiseks

Liitumiseks piisab, kui täidad avalduse, kannad vilistlaskogu arvele sisseastumismaksu 6,4.- EUR (MTÜ Tartu Ülikooli Pärnu kolledži vilistlaskogu, arve nr 10220202186220, SEB Pank, selgitusse märkida-TÜPKVK sisseastumismaks ja nimi, kelle eest tasutakse), vajutad nuppu "Liitun TÜPK vilistlaskoguga!" ning peale andmete kontrollimist saad vastu kinnituse vilistlaskokku arvamise kohta. 

 
*Ees- ja perekonnanimi
Kooliaegne perekonnanimi
*Elukoht
*Telefon
*E-post
*Lõpetasin TÜ Pärnu kolledži
*Eriala
*õppevorm

Praegune töökoht

Asutus
Ametikoht

Olen nõus, et minu andmeid töödeldakse viisil ja ulatuses,
mis on vajalik TÜ Pärnu kolledži vilistlaskogu
eesmärgipäraseks toimimiseks

Kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on õiged.

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.