Kohtla-Järve lõimumiskava koostamise küsitlus

Palun leida aega ja vastata mõningatele küsimustele, mis aitavad Kohtla-Järve lõimumiskava koostamisele aastateks 2012-2015.
Küsitlus võib tunduda väga pikk, kuid teil on võimalus valida valdkondi, mille kohta vastata.
ÜLDKÜSIMUSED
*1. Mis te arvate, kas kohalikul omavalitsusel (Kohtla-Järvel) peaks olema oma lõimumiskava või piisab riiklikust lõimumiskavast?
Palun valida üks vastus
*2. Kui siiski koostada kohalik (Kohtla-Järve) lõimumiskava, siis millistele valdkondadele peaks rohkem tähelepanu pöörama?
Saab valida mitu vastust Ctrl või Shift klahvi all hoides
3. Millised on need valdkonnad, mis ei ole eelmises küsimuses mainitud, kuid siiski vajavad teie arvates tähelepanu kohalikul tasandil (Kohtla-Järvel)?
Palun kirjutada lahtrisse