Uurimus eestlaste teispoolsuskujutlustest

Tere!
Olen üliõpilane ja viin läbi uurimust eestlaste teispoolsuskujutlustest, sest mind huvitab, mida arvavad erinevad inimesed surmast ja sellele järgnevast. Selleks, et seda kõike teada saada, koostasin alljärgneva küsimustiku.

Tänan, et asusid täitma minu küsitlust. Tuletan meelde, et see on anonüümne ja kogutud andmeid kasutan ainult oma uurimuses. Kuna enamikel juhtudel ei ole "jah/ei" vastused piisavad uurimuse tegemiseks, siis selleks, et saaksin Teie poolt antud vastuseid paremini ära kasutada ja koguda võimalikult palju informatsiooni palun Teid vastata võimalikult põhjalikult. Kui käesolev teema huvitab ka Teid, siis on küsimustiku lõpus toodud ära minu email. Eriti juhul kui Teil on mingeid isiklikke kogemusi antud valdkonnas sooviksin väga Teiega astuda kontakti ja Teie nõusolekul isiklikumalt ja põhjalikumalt, kui antud küsitlus, koguda ja vahetada kogemusi ja mõtteid.
*Sugu
mees naine
*Vanus

*Haridus

Kas määratled end uskliku/religioosse inimesena? Kas pead end mõnda konfessiooni kuuluvaks? (nt. kristlane, maausku, budist vms?)

Mida Sa arvad surmajärgse eksistentsi kohta?

Kuidas ja kas Sa kujutad ette surmajärgset elu?

Kas Sa kardad surma ja miks/miks mitte?

Kas "maapealne elu" mõjutab Sinu arvates surmalejärgnevat?
Kui jah, siis kas arvestad sellega oma elu elades, st. kas elad oma elu selle tõttu kuidagi teisiti?

Kas Sul on isiklikke kogemusi, mis kinnitaksid Sinu uskumusi surmajärgse eksistentsi/mitte-eksistentsi kohta? Kui jah, siis palun kirjelda neid. (Igasugused kogemuste kirjeldused on väga abiks mulle! Tänan!)

Millel põhineb Sinu ettekujutus surmajärgsest?
Kust oled saanud infot selle kohta? (Näiteks kirjandus, raadio, televiisor, teiste inimeste ja enda kogemused jne.)

Kui oluline on surmateema Sulle? Kui tihti mõtled sellele?
Kas see on teema, millest räägid oma tuttavate, sõprade, sugulastega?

Kui oled nõus, siis paluksin Sinu e-maili aadressi, et juhul, kui mul tekib lisaküsimusi saaksin Sinuga kontakti. Tänan!


Tänan, et leidsite aega vastata! Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, kommentaare mulle selle küsimustiku kohta või üldse vastava temaatika kohta, siis siit saad saata mulle emaili. Jään ootama!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.