Tagasiside andmine LEADER meetmes I programmiprioodi rakendumise kohta!

Pöördume Teie kui maaelu arendaja poole palvega aidata kaasa maaelu arendamisele Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonnas sellega,
et annate teada oma arvamusest Mulgimaa Arenduskoja strateegia senise rakendamise kohta ning selle kohta, kas I perioodi meetmed ja meetmete toetavad tegevused rahuldasid ettevõtjate, mittetulunudusühenduste ja omavalitsuste ootusi.
Tagasiside on abiks septembris tööd alustavale stateegia muutmisega tegelevale töörühmale.
Strateegia muutmise laiem eesmärk on parandada ja ühtlustada Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonna võimekust arendadamaks elu Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonnas.


Selleks palume Teil täita antud elektrooniline ankeet, kinnitades sisestatut nupuga "saadan".
Ankeedis valige Teile sobiv vastusevariant või kirjutage oma kommentaar.
*-ga on märgitud küsimused, mille vastamine on kindlasti vajalik.
Teie vastused on anonüümsed (salvestab vaid arvuti numbri), aga kui Te olete hiljem nõus vastama täiendavatele küsimustele
- eriti seoses positiivsete näidetega, siis palume ankeedi lõpus lisada oma kontaktandmed.
Ankeedi täitmine võtab aega umbes 15 minutit.
Kui te ei saa järjest niikaua aega ankeedi täitmisele pühendada, siis soovitame võimalusel endale ankeet välja printida,
vastused enda jaoks läbi mõelda ja siis need käesolevasse elektroonilisse ankeeti kanda.

Ootame Teie vastuseid hiljemalt 30. august 2010. aasta.

Teid ette tänades, et olete valmis ankeeti täitma ja soovin Teile kena vastamist!
Piret Leskova, Mulgimaa Arenduskoda, Tegevjuht, 53038361,mulgimaaarenduskoda@gmail.com

Head täitmist!
*1. Millise Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonna esindaja olete?Abja
Halliste
Karksi
Paistu
Mõisaküla

*2. Millise sektori esindaja olete?Kohalik Omavalitsus - KOV
Ettevõtlus
kolmas sektor - MTÜ,SA

*3. Kas olete esitanud projektitaotluse Mulgimaa Arenduskoja varasematesse taotlusvorudesse?Jah olen esitanud ühel korral
Jah olen esitanud mitmel korral
Ei ole esitanud, aga plaanin edaspidi esitada
Ei ole esitanud, ega plaani ka edaspidi esitada

Meeldetuletuseks: kokku on olnud avatud kolm taotlusvooru, I taotlusvoor - aprill 2009, II taotlusvoor - november 2009 ja III taotlusvoor - mai 2010
4. Kui Te vastasite eelmisele küsimusele "Ei ole esitanud, aga plaanin edaspidi esitada" siis palun märkida peamised põhjused mis on olnud senini peamiseks takistuseks taotluse esitamisel.
5. Kui Te vastasite eelmisele küsimusele "Ei ole esitanud, ega plaani ka edaspidi esitada", siis palun märkida peamised põhjused miks Te ei ole ega ei plaani edaspidi taotlust eitada.
*6. Kas Mulgimaa Arenduskoja strateegia meetme eesmärgid on Teie organisatsiooni vajadusi rahuldanud?Jah
Ei

Mulgimaa Arenduskojal on kolm strateegia meedet: I meede - Mikroettevõtluse toetamine; II meede - Külakeskkonna arendamine; III meede - Mulgimaa omapära ja konkurentsivõime tugevdamine
7. Kui Te vastasite eelmisele küsimusele "Ei", siis selgitage millistele Teie organisatsiooni kisaskohtadele olete otsinud lahendust.
*8. Kas Mulgimaa Arenduskoja meetmete toetavate tegevuste loetelu on olnud piisav, et vajalikele tegevustele toetust taotleda?Jah, kõigil kolmel meetmel on olnud toetavate tegevuste loetelu piisav
Ei, mitte kõigil meetmetel ei ole olnud toetavate tegevuste loetelu piisav

Meeldetuletuseks: kodulehe aadressilt: http://www.mulgimaaarenduskoda.ee/?m1=3, leiate Mulgimaa Arenduskoja meetmelehed ja meetmelehtedel punkt kolme alt toetavad tegevused.
9. Kui Te vastasite eelmisele küsimusele "Ei, mitte kõigil meetmetel ei ole olnud toetavate tegevuste loetelu piisav", siis palun märkida meede mille toetavate tegevuste loetelu pole olnud Teie arvates piisav.I meede - Mikroettevõtluse toetamine
II meede - Külakeskkonna arendamine
III meede - Mulgimaa omapära ja konkurentsivõime tugevdamine

10. Kui Te olete vastanud 8. küsimusele eitavalt ja märkinud eelmisele küsimusele meetme, siis täpsustage millised toetavad tegevused on olnud puudu, millele olete soovinud toetust taotleda.
*11. Kuidas hindate, kas Mulgimaa Arenduskoja strateegia meetmed on Teie piirkonna vajadusi rahuldanud?Piisavalt
vähe
ültse mitte

*Lisage palun eelmisele vastusele kommentaar:
*12. Kas olete otsinud vajalikku infot taotlemiseks Mulgimaa Arenduskoja strateegiast. Jah
Ei

13. Kui vastasite eelmisele küsimusele "Jah", siis kas Te saite oma küsimusele sealt vastuse?Jah, piisavalt
Jah, kuid mitte piisavalt
Ei, ma ei saanud sealt vajalikku teavet

14. Kui Te vastasite eelmisele küsimusele "Jah, kuid mitte piisavalt" või "Ei, ma ei saanud sealt vajalikku teavet" siis millist laada küsimusele Te Mulgimaa Arenduskoja strateegiast vastust ei leidnud?
*15. Kas Mulgimaa Arenduskoja strateegia vajaks Teie arvates täiendavaid muudatusi?Jah Ei
16. Kui Te vastasite eelnevale küsimusele "Jah", siis mis osas vajaks Teie arvates Mulgimaa Arenduskoja strateegia täiendamist?
*17. Milliseid on Teie ettepanekud projektitaotluste hindamiskriteeriumite muutmisel?
Meeldetuletuseks: hindamiskriteeriumid on leitavad kodulehe aadressilt - http://www.mulgimaaarenduskoda.ee/?m1=3
*18. Mis on Teie arvates Teie piirkonna arengus peamisteks kitsaskohtadeks?
*19. Mis on Teie arvates Teie piikonna peamised arenguvõimalused?
*20. Kas olete saanud Mulgimaa Arenduskojast vajalikul määral tagasisidet ja infot?Jah Ei
Lisan kommentaariks:
Olen nõus vastama täiendavatele küsimustele ja minu kontaktandmed on:
Täitke ainult soovi korral!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.