Leia loomade rahvapärased nimetused!

Ole lugemisel ja vastuse täitmisel tähelepanelik!
*Sinu nimi:
*Mitmendas klassis sa õpid?
*Mesikäpphunt karu jänes
*Võsavillemkaru põder orav hunt
*Tuttsabaorav jänes rebane
*Kanavarasjänes hunt rebane
*Reinuvaderjänes hunt rebane
*Käbikuningaspõder kits orav
*Hallivatimeesrebane karu hunt
*Päntajalghunt põder kass karu
*Hiirekuningaskoer hunt kass
*Pikk-kõrvorav jänes ilves
*Haavikuemandorav ilves jänes
*Metsanotsukaru hunt metssiga
*Okaskerametssiga hunt siil
Olid tubli!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.