Täishääliku pikkus sõnades!

Vali lünka õige sõna!
*Nimi:
*Klass:
*Koer liputas .....saaba saba
*Väike ..... jookseb aias.puudel pudel
*Need marjad on .....tored toored
*Ma käin ...kolis koolis
*See raamat on ....tore toore
*Me läheme ..... teatrisse.reedel redel
*Naabri koer on .....kuuri kuri
*Pööningule viib kõrge ....redel reedel
*Toas on palju ....kooli koli
*Müüja .... vorsti.kaalub kalub
Kontrolli enne vastuse saatmist kõik üle!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.