Mõttetalgud Viimsi Koolis

Palun täitke järgnev lahtrid, et registreeruda mõttetalgutele Viimsi Keskkoolis 1. mail kell 10.00

Viimsi on Eesti üks suuremaid valdu. Viimase kuue aastaga on elanike arv tõusnud viielt tuhandelt viieteistkümne tuhandeni.
Keskendume oma Mõttekojas just nendele probleemidele, mis on seotud kogukonna kiire kasvuga:
koolivõrgu kujundamine, lasteaia- ja koolikohtade kättesaadavus, huviharidus, laste ja noorte spordi- ja vabaajategevus, sotsiaalvõrgustik.

Täiendavatele küsimustel vastab meeleldi kojavanem Leelo Tiisvelt,
tema e-posti aadress on leelo@viimsi.edu.ee

*Ees- ja perekonnanimi
*Vanus

*Kas Te omate alla 18 aastaseid lapsi?jah ei
*Kas Te olete Viimsi Valla elanike registris?jah ei

Registreerumiseks vajutage järgnevale nupule!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.