AASTA ÕPPIJASÕBRALIK TÖÖANDJA

Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada elukestvat õppimist.


Tunnustamiseks võivad kandidaadi esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Palume esitamisel võtta aluseks abistavad küsimused, sest need aitavad valida parima kandidaadi võrdsetel alustel. Palume tuua konkreetseid näiteid kandidaadi saavutustest.


Aasta õppijasõbralik tööandja on organisatsioon,  • kus toimub järjepidev ja süstemaatiline personali arengu toetamine ja koolitamine;

  • kus on välja töötatud ja rakendatud personalipoliitika, sh. töötajate väljaõppe, täiendõppe või uute töötajate juhendamise põhimõtted;

  • kus töötajate enesetäiendamine on oodatud  ja õppimist toetatakse vastavalt “Täiskasvanute koolituse seadusele”;

  • kus organisatsioon näitab üles sotsiaalset vastutust õpivõimaluste loomisel, tehes koostööd teiste organisatsioonide ja sotsiaalsete partneritega.

KANDIDAADI ANDMED
*Nimi
Maakond
*Aadress
*Telefon
*E-post
Koduleht
ESITAJA ANDMED
*Nimi
*Organisatsioon/amet
*Telefon
*E-post
Organisatsiooni arendamine
*Kuidas töötajate enesetäiendamine organisatsiooni prioriteetides/ arengukavas kajastub?
*Kuidas toetab organisatsioon uusi töötajaid (juhendamine,väljaõpe)?
Õppijate toetamine ja motiveerimine
*Milliseid enesetäiendamise võimalusi organisatsioon oma töötajatele pakub?
*Kuidas toetab ja motiveerib organisatsioon töötajate arengut ja õppimist?
Sotsiaalne vastutus piirkonna arendamisel

*Milline on organisatsiooni koostöö partneritega?

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.