AASTA ÕPPIJA

Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada elukestvat õppimist.
Tunnustamiseks võivad kandidaadi esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud või isik ise kahe soovitaja olemasolul. Palume esitamisel võtta aluseks abistavad küsimused, sest need aitavad valida parima kandidaadi võrdsetel alustel. Palume tuua konkreetseid näiteid kandidaadi õppimisest ja saavutustest.


Aasta õppija on isik,
·      kelle elus on õppimine kaasa toonud mõne kvalitatiivse muutuse töös, perekonnaelus, ühiskondlikus tegevuses, tervisekäitumises jne (näiteks töötusest vabanemine, uue eriala omandamine, oma firma loomine, peresuhete tervenemine, uue elujõu ammutamine  jm),
·      kes on  kahe eelneva aasta jooksul pidevalt õppimisega seotud olnud;
·      kes on leidnud tänu õpingutele uue väljakutse teisel tegevusalal;
·      kes on suutnud õppima kaasata oma sõpru, kolleege, pereliikmeid jt ning osaleb kogukonna/organisatsiooni õpikeskkonna arendamises;
·      kes on julgenud ja tahtnud täiskasvanuna oma elus teha muutusi ja ellu viia oma kunagisi unistusi õpingute vallas;
·      kes on eakana säilitanud õpihimu, osaleb aktiivselt kursustel, huviringides jm.

KANDIDAADI ANDMED
*Nimi
Sünniaeg (kuupäev/kuu/aasta)
*Organisatioon/ amet
*Aadress
Maakond
*Telefon
*E-post
*Hariduskäik
Suhtumine õppimisse
Õppimisega kaasnenud muutused, tulemused
*Millised muutused on toimunud õppija elus tänu õppimisele, milliseid uusi väljakutseid ta on leidnud?
*Kuidas on õppija suutnud õppimisse kaasata oma sõpru, kolleege, pereliikmeid jt?
Õpingud viimasel kahel aastal
*Milline on viimase kahe aasta jooksul lõpetatud õppeasutus: täiskasvanute gümnaasium, kutseõppeasutus või kõrgkool? ja/või
*Millised on viimase kahe aasta jooksul läbitud täiendkoolitused?
Õppija enesearendamine
*Kuidas õppija planeerib edasist enesetäiendamist (sh hobid)?
*Millised on õppija prioriteedid/eesmärgid elukestva õppijana?
Koostöö kogukonnas/organisatsioonis
*Kas ja kuidas lööb õppija kaasa oma organisatsiooni/kogukonna elus?
ESITAJA ANDMED
*Nimi
*Organisatsioon/amet
*Telefon
*E-post

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.