AASTA ÕPITEGU

Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada elukestvat õppimist.


Tunnustamiseks võivad kandidaadi esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud või isik ise kahe soovitaja olemasolul. Palume tuua konkreetseid näiteid kandidaadi/ kandidaatide õppimisalastest saavutustest.


Aasta õpitegu on täiskasvanute õppimist edendav tegu:  • mille käigus on julgustatud täiskasvanuid õpinguid alustama ja/või jätkama ning lõpetama;

  • mis koostöös partneritega on aidanud kaasa teadlikkuse tõstmisele õppimisvõimalustest täiskasvanuna


Aasta õpiteo tiitli kandidaat võib olla organisatsioon, kogukond, sõpruskond, grupp, sündmus, projekt jne.

KANDIDAADI ANDMED
*Nimi/nimed
Maakond
Kontaktisik
*Kontaktisiku telefon
*Kontaktisiku e-post
ESITAJA ANDMED
*Nimi
*Organisatsioon/amet
*Telefon
*E-post
Õpiteo kirjeldus
*Kuidas on õpitegu edendanud täiskasvanute õppimist ja aidanud kaasa teadlikkuse tõstmisele õppimisvõimalustest täiskasvanuna?
*Kuidas on õpitegu julgustanud täiskasvanuid õpinguid alustama ja/või jätkama ning lõpetama?
Õpiteo tulemus ja mõju
*Milline on õpiteo tulemus?
*Milline on õpiteo mõju teo tegijatele, lähedastele, kogukonnale, piirkonnale, ühiskonnale jne.?

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.