AASTA KOOLITAJA

Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada elukestvat õppimist.


Tunnustamiseks võivad kandidaadi esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud või kandideeriv isik ise kahe soovitaja olemasolul. Palume tuua konkreetseid näiteid kandidaadi koolitamistegevustest ja saavutustest.


Aasta koolitaja on isik,  • kes on täiskasvanute koolitajana tegev avalikus, era- ja/või kolmandas sektoris;

  • kes toetab täiskasvanud inimeste enesearengut;

  • kes tegeleb süstemaatiliselt enesetäiendamisega;

  • kes omab täiskasvanute koolitaja kutset (soovituslik)

KANDIDAADI ANDMED
*Nimi
Maakond
*Sünniaeg (kuupäev/kuu/aasta)
*Hariduskäik
*Organisatsioon/ amet
*Aadress
*Telefon
*E-post
ESITAJA ANDMED
*Nimi
*Organisatisoon/ amet
*Telefon
*E-post
*Miks just tema (põhjenda täpsemalt)?
Koolitaja enesearendamine
*Millistes koolitusvaldkondades ta edukalt tegutseb?
*Kuidas koolitaja toetab õppija enesearengut?
*Kuidas koolitaja ennast täiendab?
*Kas koolitaja omab täiskasvanute koolitaja kutset?

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.