AASTA KOOLITAJA

Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada elukestvat õppimist.
Tunnustamiseks võivad kandidaadi esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud või kandideeriv isik ise kahe soovitaja olemasolul. Palume esitamisel võtta aluseks abistavad küsimused, sest need aitavad valida  parima kandidaadi võrdsetel alustel. Palume tuua konkreetseid näiteid kandidaadi koolitamistegevustest ja saavutustest.


Aasta koolitaja on isik,
·      kes on täiskasvanute koolitajana tegev tasemehariduses, tööalases või vabahariduses, avalikus, era- ja/või kolmandas sektoris ning on selles valdkonnas vähemalt kaks aastat edukalt tegutsenud;
·      kes on innustanud täiskasvanud õppijaid uuteks väljakutseteks ja enesearenguga tegelemiseks;
·      kes on tunnustatud ja nõutud täiskasvanute koolitaja ka väljaspool oma kogukonda/asutust/ organisatsiooni;
·      kes on saanud täiskasvanud õppijate poolt valdavalt positiivseid hinnanguid;
·      kes tegeleb süstemaatiliselt enesearendamisega, täiendab ennast, õpib pidevalt (ka iseseisvalt);
·      kes loob piirkonnas täiskasvanutele õpivõimalusi, osaleb võrgustike tegevustes ja teeb koostööd erinevate partneritega;
·      kes omab täiskasvanute koolitaja kutset (soovituslik).

KANDIDAADI ANDMED
*Nimi
*Sünniaeg (kuupäev/kuu/aasta)
*Organisatsioon/ amet
*Aadress
*Maakond
*Telefon
*E-posti
Positiivne õpikeskkond
*Milliseid õpivõimalusi on koolitaja loonud täiskasvanud õppijatele?
*Kuidas ta toetab ja tunnustab oma õppijaid?
Õppijate tegevuse ja edukuse tagasisidestamine
*Kuidas koolitaja innustab täiskasvanud õppijaid ennast arendama?
Koolitaja enesearendamine
*Kuidas koolitaja ennast täiendab?
*Kas koolitaja omab täiskasvanute koolitaja kutset?
Koolitaja tegevus kahel viimasel aastal
*Milliseid koolitusi on koolitaja täiskasvanutele korraldanud ja millistes koolitusvaldkondades ta edukalt tegutseb?
Koostöö piirkonnas/organisatsioonis
*Kuidas koolitaja osaleb kohaliku piirkonna/organisatsiooni ja võrgustike tegevustes?
ESITAJA ANDMED
*Nimi
*Organisatisoon/ amet
*E-post
*Telefon

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.