Häädemeeste jäätmeküsitlus

Häädemeeste Keskkooli õpilased koostavad jäätmealast uurimistööd jäätmete liigiti kogumisest ja jäätmealasest teadlikkusest. Uurimistöö alusel esitatakse ettepanekud Häädemeeste valla jäätmemajanduse korraldamiseks, selleks palume Teil vastata alljärgnevale küsitlusele. Küsitlus on anonüümne ja vastamine võtab aega 5-10 minutit ning on vabatahtlik. Vastuseid ootame ka Häädemeeste valla elanikelt, kes omavad sesoonselt kasutatavat kodu (suvekodude elanikelt).
*1.Millises alevikus/külas Te elate?
*2. Kas elate Häädemeeste vallas
*3.Teie elamu tüüp
*4.Mitu inimest elab Teie korteris/majas?
*5.Küte
*6.Kas kasutate jäätmekonteinerit?
*7.Konteineri olemasolul, kui tihti seda tühjendatakse?
*8.Kui suured on Teie kulutused jäätmekäitlusele kuus?
*9.Kas olete kuulnud kohustusest liituda korraldatud jäätmeveo teenusega?
*10.Kas teate, kus asub lähim ohtlike jäätmete kogumispunkt?
*11.Kas olete viinud ohtlike jäätmeid nende kogumiskohta?
*12.Kas teate taaskasutatavate (paber, papp, klaas, plastpudelid) jäätmete kogumiskohtade asukohti?
*13.Kas viite taaskasutatavaid jäätmeid vastavatesse kogumiskohtadesse?
*14.Kui taaskasutatavate jäätmete üleandmiseks oleks paremad võimalused, kas oleksite nõus rohkem sorteerima?
*15.Kas kompostite biolagunevaid jäätmeid?
*16.Kui kaugele kogumispunkti oleksite nõus viima sorteeritud jäätmeid?
*17.Kui palju olmejäätmeid tekib Teie majapidamises nädala jooksul? Hinnake prügikasti või -konteineri suuruse ja täitumise järgi.
*18.Kuidas käitute paber- ja pappjäätmetega? Ctrl või Shift klahvi all hoides saab valida mitu vastuse varianti
*19.Kuidas käitute puidujäätmetega? Ctrl või Shift klahvi all hoides saab valida mitu vastuse varianti
*20.Kuidas käitute plastjäätmetega? Ctrl või Shift klahvi all hoides saab valida mitu vastuse varianti
*21.Kuidas käitute toidujäätmetega? Ctrl või Shift klahvi all hoides saab valida mitu vastuse varianti
*22.Kuidas käitute pandimärgita klaastaaraga? Ctrl või Shift klahvi all hoides saab valida mitu vastuse varianti
*23.Kuidas käitute segaolmejäätmetega? Ctrl või Shift klahvi all hoides saab valida mitu vastuse varianti
*24. Kuidas käitute metallijäätmetega? Ctrl või Shift klahvi all hoides saab valida mitu vastuse varianti
*25. Kuidas käitute aiajäätmetega? Ctrl või Shift klahvi all hoides saab valida mitu vastuse varianti
*26.Kuidas käitute patareide, akudega, päevavalguslampide, kodukeemia, õlijäätmete, vanade ravimite, kodukeemia, taimekaitsevahendite jms? Ctrl või Shift klahvi all hoides saab valida mitu vastuse varianti
27 Millised on Teie arvates olulised jäätmealsed probleemid?
Tänan vastamast. Tagasisidet oodates Kadi Saks, Ketlin Treumuth, Arles Juurikas kelle juhendajad on Merle Looring ja Irja Pede

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.