RK eksami kinnitus treeneri poolt

NB! Palun kanda ühele kinnitusavaldusele ainult samal päeval ja samas kohas vastu võetud RK eksami sooritanute andmed. Erinevatel päevadel ja erinevates kohtades vastu võetud eksamite tulemused palun saata eri kinnitustega.


ENNE EKSAMI KINNITUST PALUME KONTROLLIDA, KAS ISIK ON END RK PROGRAMMI REGISTREERINUD. Seda saab kontrollida siit: https://ratsanet.ee/people


Käesolevaga kinnitan, et järgnevad isikud on edukalt läbinud Eesti Ratsaspordi Liidu Rohelise Kaardi (RK) programmi ja palun väljastada neile RK märgid ja raamatud.

*RK eksami vastu võtnud treeneri nimi
*Olen kontrollinud https://ratsanet.ee/ lehelt, et kõik osalejad on RK programmi registreeritud
*Kontakttelefon
*E-posti aadress:
*Treeneri kutsekvalifikatsioon

*Eksami kuupäev
*Tall, kus eksam vastu võeti
Treener, kes viis läbi RK õppeprogrammi
Täita ainult juhul, kui eksamit võttis vastu treener, kes nende õpilastega tavaliselt ei tegele
_____________________________________________________________
1. osaleja
Nimi ja isikukood või sünnikuupäev
2. osaleja
Nimi ja isikukood või sünnikuupäev
3. osaleja
Nimi ja isikukood või sünnikuupäev
4. osaleja
Nimi ja isikukood või sünnikuupäev
5. osaleja
Nimi ja isikukood või sünnikuupäev
6. osaleja
Nimi ja isikukood või sünnikuupäev
7. osaleja
Nimi ja isikukood või sünnikuupäev
8. osaleja
Nimi ja isikukood või sünnikuupäev
9. osaleja
Nimi ja isikukood või sünnikuupäev
10. osaleja
Nimi ja isikukood või sünnikuupäev
11. osaleja
Nimi ja isikukood või sünnikuupäev
12. osaleja
Nimi ja isikukood või sünnikuupäev
13. osaleja
Nimi ja isikukood või sünnikuupäev
14. osaleja
Nimi ja isikukood või sünnikuupäev
15. osaleja
Nimi ja isikukood või sünnikuupäev
Täiendavate küsimuste korral RK programmi kohta võtke ühendust eva-maria.vw@sympatico.ca. _________________________________________________________________________________________

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.