Koolisõidukohtuniku lühike CV taasatesteerimiseks 2022

Selle CV täitmise ja saatmise eesmärk on avaldada soovi enda taasatesteerimiseks koolisõidukohtunikuna pärast 01/07/2022. Kohtunike koolitused alates 2018 ja tööpraktika alates 2019 on meil tänasest suures osas juba Ratsanetis, nii et CV-s palume märkida ainult koolitused/tööpraktika, mis mingil põhjusel Ratsanetis ei kajastu.


Pärast CV laekumist vaatame iga kohtuniku suhtes üle taasatesteerimise nõuete täitmise ning anname personaalselt teada, kui kellelgi on veel midagi olulist puudu. Taasatesteerimisel osalemine on tungivalt soovituslik ka neil, kes on vahepeal oma taset tõstnud ning kelle atesteering lõpeb 2023 või 2024, et vältida vajadust individuaalse taasatesteerimise järele. Taseme tõstmisel on vajalik individuaalne lähenemine, kuid edasine taasatesteerimine peaks käima koos üleüldise "lainega". Kui te mingil põhjusel 27. märtsi taasatesteerimisele tulla ei saa, palun võtke minuga ühendust, et leppida kokku eraldi proovihindamine ja muud vajalikud sammud taasatesteerimise jaoks.


Need, kes seda CV-d ei täida / taasatesteerimiseks soovi ei avalda, arvatakse koolisõidukohtunike nimekirjast välja alates 02/07/2022. 


NB! Uued Kohtuniku kandidaadid pevad antud vormi asemel täitma ERL ametniku kvalifikatsiooni taotlemise avalduse https://www.ratsaliit.ee/pa_file/erl-ametniku-taotlus-ja-cv/

*Kohtuniku / Kohtuniku kandidaadi nimi
*Kontaktandmed: Telefon, e-posti aadress

Soovin parandada oma kontaktandmed Ratsanetis järgmiselt:
***
*Soovin end taasatesteerida järgmisel tasemel:

***
Lisan koolitused alates 2018 k.a., mis ei kajastu minu nime all Ratsanetis:
Koolituste kohta palun sisestada KUUPÄEV/KOHT/KOOLITUSE NIMI või TÜÜP/KOOLITAJA
***
Lisan tõõpraktika (hindamised võistlustel) alates 2018 k.a. mis ei kajastu minu nime all Ratsanetis:
Võistluste kohta palun sisestada KUUPÄEV/KOHT/HINNATUD KLASSID
***
Soovi korral lisan infot enda ratsaspordi- või klubilise tegevuse kohta, vabatahtliku töö kohta koolisõiduvõistlustel jne.
***
muud märkused
*Olen teadlik ja nõustun esitatud andmete avaliku näitamisega (* v.a. postiaadress ja isikukood) Ratsanetis, Eesti Ratsaspordi Liidu interneti kodulehel ja avalikes registrites.

NB! See vorm tuleb täita hiljemalt 23. märtsiks 2022!


Kui teil on küsimusi, võtke julgelt ühendust dressage.estonia@gmail.com


+372 53334495 või läbi FB messingeri. Peatse kohtumiseni koolitusel! Eva-Maria Vint-Warmington

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.