Koolisõidukohtuniku lühike CV taasatesteerimiseks

Selle CV täitmise ja saatmise eesmärk on avaldada soovi enda taasatesteerimiseks koolisõidukohtunikuna ning uuendada ametniku kontaktid Ratsanetis.


Kohtunike koolitused alates 2018 ja tööpraktika alates 2019 on meil tänasest suures osas juba Ratsanetis, nii et CV-s palume märkida ainult viimase kolme aasta koolitused/tööpraktika, mis mingil põhjusel Ratsanetis ei kajastu.


Pärast CV laekumist vaatame iga kohtuniku suhtes üle taasatesteerimise nõuete täitmise ning anname personaalselt teada, kui kellelgi on veel midagi olulist puudu. 


Need, kes seda CV-d ei täida / taasatesteerimiseks soovi ei avalda, arvatakse koolisõidukohtunike nimekirjast välja nende kategooria kehtivuse lõpul. 


NB! Uued Kohtuniku kandidaadid ning kategooriat tõstmise taotlejad peavad antud vormi asemel täitma ERL ametniku kvalifikatsiooni taotlemise avalduse https://www.ratsaliit.ee/pa_file/erl-ametniku-taotlus-ja-cv/

*Kohtuniku / Kohtuniku kandidaadi nimi
*Kontaktandmed: Telefon, e-posti aadress

Soovin parandada oma kontaktandmed Ratsanetis järgmiselt:
***
*Soovin end taasatesteerida järgmisel tasemel:

***
Lisan koolitused alates 2018 k.a., mis ei kajastu minu nime all Ratsanetis:
Koolituste kohta palun sisestada KUUPÄEV/KOHT/KOOLITUSE NIMI või TÜÜP/KOOLITAJA
***
Lisan tõõpraktika (hindamised võistlustel) alates 2018 k.a. mis ei kajastu minu nime all Ratsanetis:
Võistluste kohta palun sisestada KUUPÄEV/KOHT/HINNATUD KLASSID
***
Soovi korral lisan infot enda ratsaspordi- või klubilise tegevuse kohta, vabatahtliku töö kohta koolisõiduvõistlustel jne.
***
muud märkused
*Olen teadlik ja nõustun esitatud andmete avaliku näitamisega (* v.a. postiaadress ja isikukood) Ratsanetis, Eesti Ratsaspordi Liidu interneti kodulehel ja avalikes registrites.

Kui teil on küsimusi, võtke julgelt ühendust dressage.estonia@gmail.com


+372 53334495 või läbi FB messingeri.


Tervitades,


Eva-Maria Vint-Warmington

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.