2. - 6. suurte klasside pikapäevarühma taotlus

2.-5. klassi pikapäevarühm (PPR) töötab tundide lõpust kuni kl 14.25.


 


Pikapäevaeine eest tuleb eraldi tasuda. Info kooli kodulehelt:


http://www.randverekool.edu.ee/index.php?id=73506

*Lapse perekonnanimi ja eesnimi.
*Minu laps õpib ... klassis
*Minu laps osaleb PPR-s
*Minu laps sööb pikapäeva einet
Kui vastasite eelmisele küsimusele "jah", palun märkige, millistel päevadel laps pikapäevaeinet sööb.
MärkusedMärkuste lahtrisse palun märkige täpsustav informatsioon, mida PPR õpetaja kindlasti teadma peab (nt kuhu, mis kell ja missugusesse huviringi laps PPR-st suundub või kuidas ja mis kell ta täpselt koju läheb).
*Taotleja ees- ja perenimi
*Taotleja telefoninumber


See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.