Randvere kooli 1. tavaklasside pikapäevarühma taotlus

Esimese tavaklassi pikapäevarühm (PPR) töötab regulaarselt esmaspäevast reedeni kuni kl 14.35.


Pikapäevarühma õpetaja on lapse klassijuhataja, abiõpetaja või kooli töötaja.


Soovi korral saab laps süüa pikapäevaeinet, kui vanem on selle ette tellinud. Info kooli kodulehel valiku Lapsevanemale alt:


http://www.randverekool.edu.ee/index.php?id=73506

*Lapse ees- ja perenimi 
*Minu laps õpib... klassis 
*Palun märkige oma lapse PPRs viibimise aeg päevade kaupa  
*Minu laps sööb pikapäevaeinet 
Kui vastasite eelmisele küsimusele "jah", palun märkige, millistel päevadel laps pikapäevaeinet sööb.  
Märkused Märkuste lahtrisse palun märkige täpsustav informatsioon, mida PPR õpetaja kindlasti teadma peab (nt kuhu, mis kell ja missugusesse huviringi laps PPRst suundub või kuidas ja mis kell ta täpselt koju läheb).
*Taotleja ees- ja perenimi 
*Taotleja telefoninumber 


See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.