Töötuba "Võlupulga 100-aastased seiklused“

Sellel vormil saab registreeruda vaid seiklusmängule - "Võlupulga 100-aastased seiklused" kell 19:45.


Maksimaalne osalejate arv on 20 inimest. Максимальное количество участников – 20 человек.


 

*Osaleja ees- ja perenimi / Имя и фамилия участника
Vanus / Возраст
*E-posti aadress / адрес электронной почты
Soovid/märkused /Пожелания/Замечания

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.