TTÜ Virumaa Kolledži vilistlasküsimustik

Palun valige kõigi küsimuste puhul vastusevariant, mis kirjeldab Teie praegust tegevust või hinnangut kõige paremini!

*Käesoleval ajal
Jätkan õpinguid (kirjuta õppeasutuse nimetus)
Jätkan õpinguid alljärgnevas valdkonnas
Õppeaste
Töötan
Minu praegune töö on
Minu töökoht on
*Kolledžis õppimise ajal
Asutus, kus ma töötan, tegutseb peamiselt järgmises valdkonnas
Asutuses töötab
Minu ametialane positsioon asutuses on
Minu töökoht asub (linn, asula, maakond)
Minu brutopalk (enne maksude mahaarvamist) põhitöökohal langeb vahemikku
Kuidas saite esmase informatsiooni oma praeguse töökoha kohta?
Kuidas hindate oma praegust tööd?
Hinnake oma võimalusi tööturul üldiselt
Millises valdkonnas vajate täienduskoolitust?
Milliseid keeli oma töös vajate?
Kuidas aitasid õpingud kolledžis kaasa alltoodud oskuste ja võimete kujunemisele?
Palun vasta skaalal 1 kuni 4, kus 1 – aitasid tugevalt kaasa, 2 - aitasid piisavalt kaasa, 3 - aitasid vähe kaasa ja 4 – ei avaldanud mingit mõju
*Eneseväljendusoskus (suuline, kirjalik, graafiline)
*Töö infotehnoloogia vahenditega
*Iseseisva töö oskus
*Motivatsioon edasi õppida
*Erialased teoreetilised teadmised
*Oskus rakendada teoreetilisi teadmisi praktiliste ülesannete täitmisel
*Võõrkeelte oskus
*Meeskonnatöö oskus
*Ettevõtlusalased oskused
*Kas viibisite oma õpingute jooksul vahetusüliõpilasena välispraktikal või õpingutel mõnes teises ülikoolis?
*Kellelt saite õpingute jooksul kõige rohkem abi?
*Leidke loetelust eriala, mille lõpetasite
*Lõpetamise aasta
Mida soovite lisada?
Et saaksime ka edaspidi Teiega ühendust võtta ja infot jagada, siis palume sisestada oma e-posti aadressi.
NB! See ei ole kohustuslik.

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.