Töötuba "Õhusõiduki meisterdamine"

Sellel vormil saab registreeruda vaid töötuppa - "Õhusõiduki meisterdamine" kell 18:30.


Maksimaalne osalejate arv on 20 inimest. Максимальное количество участников – 20 человек.


 

*Osaleja ees- ja perenimi / Имя и фамилия участника
Vanus / Возраст
*E-posti aadress / адрес электронной почты
Soovid/märkused /Пожелания/Замечания

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.