See on uus formular demonstreerimaks eFormulari võimalusi... (pealkiri)

Siia peaks kirjutama sissejuhatuse ja oma nime! (päis - tekst pealkirja ning küsimuste vahel)

*Suvaline suhteliselt lühike tekst... 20 ühikut pikk lahter (parameeter 1), kuhu saab sisestada 30 ühikut (parameeter 2)
*Arvuline vastus... 10 ühikut pikk lahter (parameeter 1), kuhu saab sisestada 10 ühikut (parameeter 2)
*aaa  50 ühikut lai (parameeter 1) ja 10 rida kõrge (parameeter 2)
*Üks vastus on õige...jah
ei
 Vastused üksteise all (parameeter 1 on tühi ja parameeter 2 on 1)
*Üks vastus on õige...jah ei Vastused üksteise kõrval (mõlemad parameetrid on tühjad)
*Kas olen nõus või mitte... (mõlemad parameetrid on tühjad)
*Kas olen nõus või mitte... Vaikimisi olen nõus! (mõlemad parameetrid on tühjad, väärtuse lahtris on tärn - *)
*Ripploendiga küsimus... Korraga näha üks rida (mõlemad parameetrid on tühjad)
*Ripploendiga küsimus, kus korraga näha 3 rida... Saab valida mitu vastust (parameeter 1 on valikvastuste arv - mitu rida rippmenüüst on näha; parameeter 2 on 1 - saab CTRL-nupu abil valida mitu vastust)
*Kaja astub________________.maja
majja
maia
maija
 Vastused üksteise all (parameeter 1 on tühi ja parameeter 2 on 1)
flashvars="streamer=rtmp://flash.ut.ee/uttv_avalik/&file=2011/12/7880.mp4&logo=http://www.is.ut.ee/uttv/logo.png&image=http://flash.ut.ee/pildid/2011/12/7880.jpg"/>
Kas tunned molekule? Vaherida, kus küsimuse lahtrisse on koodina kirjutatud hüperlinkVaherida, kus küsimuse lahtrisse on koodina kirjutatud hüperlink)
Uuri Newtoni II sedust!Vaherida, kus küsimuse lahtrisse on koodina kirjutatud hüperlink)
Vasta animatsiooni järgi küsimusele!(Animatsiooni vaatamiseks kliki siia!) Tekst (suva), kus küsimuse tekstis on koodina uude aknasse avanev animatsioon
Teie e-postiaadress 
Suur tänu! (jalus - tekst küsimuste ja saatmise nupu vahel)

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.