E-õppe kasutamine Tartu Ülikoolis


Hea õppejõud!


Kutsume Teid jagama enda kogemusi e-õppe kasutamise osas. Pole tähtis, kui kaua olete e-õpet kasutanud ja millises e-keskkonnas töötanud - Teilt saadud informatsioon on meie jaoks igal juhul oluline.

Tartu Ülikooli keskses Moodle’is on praeguse seisuga kokku umbes 1500 e-kursust. Lisaks neile toimuvad paljud TÜ e-kursused ka muudes e-keskkondades. Tahaksime teada saada, mida Teie e-kursused sisaldavad, milleks ja kuidas neid kasutate.

Palume Teil vastata 11 küsimusele, mis puudutavad erinevate meetodite ja vahendite kasutamist e-õppes. Kui Teil on mitu e-kursust (pole vahet, kas täielikult või osaliselt veebipõhist), püüdke vastamisel mõelda neile kõigile.

Vastamine võtab aega umbes 20 minutit. Tärniga märgitud küsimustele palume kindlasti vastata.

Tulemuste kokkuvõtet saate lugeda kevadisest e-õppe ajakirjast http://www.ut.ee/etu.

Küsimuste või probleemide korral võite pöörduda Triin.Marandi@ut.ee.


1. Mitu e-kursust Teil järgmistes e-keskkondades on? Kirjutage vastuseks vastav arv. Kui mõnes keskkonnas pole Teil ühtegi e-kursust, kirjutage vastuseks "0".
*1.1. TÜ keskne Moodle (http://moodle.ut.ee) 
*1.2. TÜ Viljandi kultuuriakadeemia Moodle (http://moodle.kultuur.edu.ee) 
*1.3. e-Õppe Arenduskeskuse Moodle (http://moodle.e-ope.ee) 
*1.4. IVA 
muu e-keskkond (nimetage ja märkige kursuste arv)  
2. Märkige, kui sageli olete Moodle’i vm e-keskkonda järgmistel eesmärkidel kasutanud:
*2.1. kursusega seotud informatsiooni (nt kursuse tutvustus, ainekava, ajakava, õpijuhised) esitamisekssageli harva mitte kunagi
 
*2.2. õppematerjalide esitamisekssageli harva mitte kunagi
 
*2.3. suhtlemiseks (nt õppijad omavahel, õppijad õppejõuga, õppejõud omavahel)sageli harva mitte kunagi
 
*2.4. õppijate individuaalsete ülesannete esitamisekssageli harva mitte kunagi
 
*2.5. õppijate teadmiste kontrollimiseks ja hindamiseks testidega vm moelsageli harva mitte kunagi
 
*2.6. rühmatööks (nt rühmade moodustamiseks, rühmatöö läbiviimiseks)sageli harva mitte kunagi
 
*2.7. harjutamiseks (nt harjutusülesanded, enesetestid)sageli harva mitte kunagi
 
*2.8. õppijate hinnete haldamisekssageli harva mitte kunagi
 
muuks (nimetage ja lisage kasutamise sagedus)  
3. Kui kasutate e-keskkonda kursusega seotud informatsiooni esitamiseks, siis märkige, kui sageli need juhendmaterjalid on:
*3.1. kursuse tutvustussageli harva mitte kunagi
 
*3.2. kursuse ainekavasageli harva mitte kunagi
 
*3.3. ajakava/tegevuskava (tähtajad)sageli harva mitte kunagi
 
*3.4. õpijuhised (kuidas ülesandeid sooritada ja esitada)sageli harva mitte kunagi
 
*3.5. hindamismeetodid ja –kriteeriumidsageli harva mitte kunagi
 
*3.6. e-keskkonna kasutamise juhisedsageli harva mitte kunagi
 
muu (nimetage ja märkige ka kasutamise sagedus)  
4. Kui kasutate e-keskkonda õppematerjalide esitamiseks, siis märkige, kui sageli need õppematerjalid on:
*4.1. esitlusslaidid (vt näidet)sageli harva mitte kunagi
 
*4.2. täistekstilised konspektid/õppematerjalid, mis on spetsiaalselt selle kursuse jaoks koostatud (vt näidet)sageli harva mitte kunagi
 
*4.3. sisupaketid (seotud veebilehed konkreetse teema kohta, vt näidet)sageli harva mitte kunagi
 
*4.4. videoloengud (video üksi või koos slaididega, vt näidet)sageli harva mitte kunagi
 
*4.5. audioloengud (audio üksi või koos slaididega, vt näidet) sageli harva mitte kunagi
 
*4.6. ekraanivisioonid (vt näidet)sageli harva mitte kunagi
 
*4.7. õppijate koostatud õppematerjalidsageli harva mitte kunagi
 
*4.8. teiste autorite koostatud materjalid (nt viited vabalt veebis kättesaadavatele, andmebaasides olevatele, kursusele salvestatud materjalidele)sageli harva mitte kunagi
 
muu (nimetage ja märkige ka kasutamise sagedus)  
5. Kui Te kasutate e-keskkonda suhtlemiseks, siis kui sageli järgmisteks tegevusteks:
*5.1. teadete ja uudiste esitamisekssageli harva mitte kunagi
 
*5.2. korralduslike küsimuste esitamiseks ja neile vastamisekssageli harva mitte kunagi
 
*5.3. vabaks vestlusekssageli harva mitte kunagi
 
*5.4. konsultatsioonidekssageli harva mitte kunagi
 
*5.5. tagasiside andmisekssageli harva mitte kunagi
 
*5.6. paaris- ja/või rühmatöökssageli harva mitte kunagi
 
*5.7. arutelude läbiviimisekssageli harva mitte kunagi
 
muuks (nimetage ja märkige ka kasutamise sagedus)  
6. Kui Te kasutate e-keskkonda rühmatööks, siis kui sageli järgmisteks tegevusteks:
*6.1. rühmade automaatseks moodustamisekssageli harva mitte kunagi
 
*6.2. rühmadesse registreerumisekssageli harva mitte kunagi
 
*6.3. rühmasiseseks suhtlemisekssageli harva mitte kunagi
 
*6.4. rühmatöö kokkuvõtte vormistamisekssageli harva mitte kunagi
 
*6.5. ühiste materjalide (referaat, ülevaade jm) koostamisekssageli harva mitte kunagi
 
*6.6. rühmatöö jälgimisekssageli harva mitte kunagi
 
*6.7. rühmatöö hindamisekssageli harva mitte kunagi
 
muuks (nimetage ja märkige ka kasutamise sagedus)  
7. Märkige, milliseid e-vahendeid Te järgmisteks tegevusteks kasutate:
*7.1. Adobe Connect Prosuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.2. andmebaassuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.3. eFormularsuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.4. foorumsuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.5. GoogleDocssuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.6. HotPotatoes testsuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.7. jututubasuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.8. kiirpostsuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.9. küsitlussuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.10. MSNsuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.11. mõistekaartsuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.12. mälukaardidsuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.13. NanoGong (suuline ülesanne)suhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.14. rühmade valiminesuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.15. Skypesuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.16. sõnastiksuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.17. sõnumidsuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.18. tagasisidesuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.19. testsuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.20. tundsuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.21. wikisuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.22. õpikodasuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.23. õpipäeviksuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.24. ülesanne mitme faili esitamisegasuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.25. ülesanne online teksti esitamisegasuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
*7.26. ülesanne ühe faili esitamisegasuhtlemiseks
individuaalsete ülesannete esitamiseks
rühmatööks
õpitava kinnistamiseks ja harjutamiseks
kursuse kohta tagasiside saamiseks
ei kasutagi
 
muu (nimetage ja märkige ka kasutamise eesmärk)  
8. Kui Te kasutate e-keskkonda õppijate hinnete haldamiseks, siis täpsemalt, kui sageli järgmisteks tegevusteks:
*8.1. e-kursusel esitatud tööde eest saadud hinnete märkimiseks sageli harva mitte kunagi
 
*8.2. auditooriumis toimuvate tegevuste eest saadud hinnete märkimisekssageli harva mitte kunagi
 
*8.3. lävendite saavutamise kontrollimiseks sageli harva mitte kunagi
 
*8.4. koondhinde esitamisekssageli harva mitte kunagi
 
*8.5. tagasiside andmiseks (vastuste kommenteerimiseks, sõnalise hinnangu andmiseks)sageli harva mitte kunagi
 
muuks (nimetage ja märkige ka kasutamise sagedus)  
9. Kui sageli Te kasutate e-kursusel tutvumisülesandeid (eesmärgiks on õppijate omavaheline tutvumine):
*vt näiteidsageli harva mitte kunagi
 
Kopeerige siia enda e-kursuselt mõni selline tutvumisülesanne (ülesande kirjeldus või õpijuhis), mis Teie arvates hästi töötab:  
10. Kui sageli Te kasutate e-kursusel soojendusülesandeid (eesmärgiks on õpikogukonna tekke soodustamine, suhtlemisele ärgitamine):
*vt näiteidsageli harva mitte kunagi
 
Kopeerige siia enda e-kursuselt mõni selline soojendusülesanne (ülesande kirjeldus või õpijuhis), mis Teie arvates hästi töötab:  
11. Märkige, milliseid järgmisi ülesandeid Te kasutate individuaalülesannetena (eesmärgiks on individuaalselt uue materjali omandamine ja kinnistamine ning reflekteerimine) või rühmatööna (eesmärgiks on rühmatöö käigus uue materjali omandamine ja kinnistamine ning reflekteerimine):
*11.1. aruande koostamineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.2. debatis ehk akadeemilises vaidluses osalemineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.3. essee kirjutamineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.4. etteantud küsimustele vastamineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.5. ettekande ettevalmistamineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.6. ettekande tegemineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.7. intervjueerimineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.8. juhtumianalüüsi koostamineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.9. kokkuvõtete koostamineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.10. konspekteerimineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.11. küsimuste esitamineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.12. lausete lõpetamineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.13. mõistekaardi loomineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.14. pressikonverentsil osalemineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.15. probleemipõhises õppes osalemineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.16. projekti koostamineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.17. referaadi koostamineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.18. teiste õpetamineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.19. testide sooritamineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.20. uurimistöö koostamineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.21. veebipõhises seminaris osalemineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.22. õpimapi (elektroonilise) koostamineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.23. õpipäeviku pidamineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.24. õppematerjalide täiendamineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
*11.25. üksteise tööde kommenteerimine ja hindamineindividuaalülesandena rühmatööna ei kasutagi
 
muu (nimetage)  
Kopeerige siia enda e-kursuselt mõni selline individuaalülesanne (ülesande kirjeldus või õpijuhis), mis Teie arvates hästi töötab:  
Kopeerige siia enda e-kursuselt mõni selline rühmaülesanne (ülesande kirjeldus või õpijuhis), mis Teie arvates hästi töötab:  
Taustaandmed:
*sugumees naine 
*sünniaasta 
*struktuuriüksus 
*positsioonprofessor
dotsent
lektor
õpetaja
teadur
assistent
muu
 
Täiendavad kommentaarid:  


See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.