Tarbimislaenu turu klientide uuring

Lugupeetud vastaja!

Käesolev küsimustiku koostamise eemärgiks on viia läbi Eesti tarbimislaenu turu kliendisegmentide analüüs. Küsimustiku abil kogutavaid andmeid kasutatakse magistritöö koostamisel. Küsimustiku täitmine võtab aega ligikaudu 10-15 minutit. Palume Teil täita küsimustik esimesel võimalusel. Teie vastused ja arvamused on antud teadustöö koostamiseks väga olulised. Töö koostamisel ja vastuste analüüsil garanteeritakse vastajate anonüümsus.

Teid ette tänades,
Maksim Melamed


Küsimustik
1. Kas olete aasta jooksul võtnud tarbimislaenu?
Kui vastasite „Ei“, siis jätkake palun küsimusega nr. 5

2. Kui suure tarbimislaenu(de) summa olete laenanud aasta jooksul ?

3. Millist liiki tarbimislaenu olete kasutanud?
Krediitkaardi limiit
Panga arvelduslaen
Panga tarbimislaen
Kiirlaen (laenuasutus pole pank)
Muu

4. Millisel otstarbel kasutasite tarbimislaenu?

5. Milliste tarbimislaenude pakkujate reklaame olete märganud aasta jooksul?
BIG
DnB NORD Pank
Swedbank (Hansapank)
Credit24
KaguInvest
Krediidikassa
MarfinBank
Omaraha
RevalCredit
SEB
SMS Laen
Tallinna Äripank
Tartu Hoiu-laenuühistu
Muu
Ei ole märganud

6. Millistes reklaamikanalites olete märganud tarbimislaenu reklaami?
Televisioon
Raadio
Välireklaam
Brošüürid ja materjalid pangakontorites
Otsepostitus
Internet
Muu

7. Milline reklaamikanal on Teie arvates tarbimislaenu reklaami edastamisel kõige mõjuvam? Televisioon
Raadio
Välireklaam
Brošüürid ja materjalid pangakontorites
Otsepostitus
Internet
Muu


8. Milline on Teie suhtumine tarbimislaenu reklaami? Positiivne
Ükskõikne
Reklaamid mõjuvad häirivalt ja agressiivselt
Ei oska öelda


9. Andke oma hinnang (1-täiesti vale; 9-täiesti õige):
Uurin tarbimislaenu reklaami põhjalikult ning soovin saada ülevaadet kõikidest tingimustest.
Tarbimislaenu reklaamid on minu arvates emotsionaalsed ja kaasakiskuvad.
Minu arvates on osad kiirlaenu pakkuvad firmad teistest usaldusväärsemad ja parema mainega
Tarbimislaenu reklaam on aidanud mul võtta vastu otsuse antud laenu kasutamise kohta.

10. Alljärgnevas osas on nimekiri erinevatest väärtustest, mis võivad mõnedele inimestele olla olulised. Mõnikord on inimestel vaja anda järele või loobuda mõne väärtuse osas, sest mõni teine väärtus on kõige olulisem. Palun lugege hoolikalt alljärgnevat nimekirja erinevatest väärtustest ja nende selgitustest. Seejärel andke igale väärtusele hinnang vastavalt sellele, kui oluline on see Teile igapäevases elus. Hinnake palun vastavalt skaalale: 1=see on mulle oluline; 9 = see on mulle ülioluline.
Kuuluvus (olla aktsepteeritud ja vajatud pere liikmete, sõprade või kogukonna poolt)
Põnevus (kogeda erutust ja põnevust)
Soojad suhted teistega (omada lähedasi sõpru ja tuttavaid)
Eneseteostus (saavutada rahulolu enda annete ja eelduste kasutamise osas)
Tunnustus (olla teiste poolt imetletud, austatud ja tunnustatud)
Rõõm ja nauding (elada meeldivat, rõõmsat ja õnnelikku elu)
Turvalisus (olla turvalises keskkonnas ja kaitstud ebaõnne eest)
Eneseaustus (olla uhke enese üle ning olla enesekindel)
Saavutused (olla edukas selles, mida tahad teha)

11. Hinnake palun alljärgnevaid väiteid vastavalt skaalale 1=see pole üldse mulle iseloomulik; 9 = see on mulle iseloomulik:
Mulle ei meeldi pikalt ette planeerida oma tulusid ja kulutusi. Kui ma tahan midagi, siis ostan selle, ilma et ma mõtleks tagajärgedele.
Mulle ei meeldi riskeerida. Analüüsin põhjakult enne suurema ostu tegemist.
Raha pole kunagi olnud minu jaoks oluline. Mind ei huvita hoiuste ja laenude intressimäärad.
Võtan sageli vastu otsuseid toetudes pigem sisetundele kui ratsionaalsele analüüsile.

12. Hinnake palun alljärgnevaid väiteid:
Mulle meeldib vaheldusrikkus minu elus.
Mulle meeldib juhtida teisi inimesi.
Mulle meeldib ise teha asju, mida ma saan kasutada iga päev.
Ma tahan, et teised peaksid mind moodsaks ja trendikaks inimeseks.
Ma olen kursis viimaste uudistega kunsti, teaduse ja kultuuri vallas.
Ma tahaks, et mu elu oleks samasugune nädalast nädalasse.
Ma usun, et naise elu on täiuslik ainult siis, kui ta loob oma perega õnneliku kodu.
Ma olen võimekam kui teised inimesed.

Teie sugu

Teie rahvus:

Teie haridus:

Teie vanus:

Teie tööalane staatus:

Teie leibkonna kuu sissetulek ühe liikme kohta

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.