EPA, EPMÜ ja EMÜ majandusteaduskonna või majandus- ja sotsiaalinstituudi vilistlaste andmekogu

Palume Teil sisestada enda kohta järgmised andmed:

(Kui olete lõpetanud meie kooli mitu korda, siis täitke küsimustik ja saatke andmed mitu korda)

*Eesnimi
*Perekonnanimi
*Perekonnanimi lõpetamisel
*Lõpetamise aasta
*Eriala nimetus
*Kas lõpetasite päevase- või kaugõppeosakonna?Valige ripploetelust
*ÕppeasteValige ripploetelust
Kontaktandmed:
E-maili aadress
*Telefoninumber
*MaakondValige ripploetelust
*Linn või alev
*Tänav, maja, jm
*TegevusValige ripploetelust
Töökoha andmed (kui olete hõivatud tööga):
Ametinimetus
Asutuse või ettevõtte nimetus
Töökoha maakondValige ripploetelust
Töökoha linn või alev
Töökoha aadressi ülejäänud osa
Kas soovite veel midagi lisada?
Andmebaasi kogutakse andmeid ja neid kasutatakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.