IKT kooltusvajadus

Antud uurimusega soovin välja selgitada meie õpetajate IKT-alase koolitusvajaduse.
*Nimi 
*Tööstaaž õpetajana 
*Kas vajate täiendavat IKT-alast koolitust?Jah Ei 
*Kirjeldage oma arvutikasutust õppetöös  
KOOLITUSVAJADUS
Olen klassijuhataja 
*Soovin koolitust 
*Soovin koolitust 
Ctrl klahvi all hoides saate teha mitu valikut üheaegselt
*Kas antud logo võiks olla meie koolituse logoks?Jah Ei 
*Või on see parem parem?1 2 3 4 5 
Tänan vastamast!
Vastuse edastamiseks klõpsake nupul "Saada"

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.