Talilinnud

Kes on pildidl?
Kirjuta iga linnu kohta kaks iseloomulikku tunnust.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
*Kirjuta oma nimi.
*Mis klassis sa õpid?
Ongi kõik!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.