Täishäälikud

Leia sõnas täishäälikud.
*KOER
*SÕIDAVAD
*KLASS
*AUTO
*TUUL
*RÕÕMUS
*METS
*LAULAB
*LAMMAS
*KASS
*Minu nimi on
Olid tubli!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.