Silvi Väljal "Jussikese seitse sõpra"

Leia küsimustele vastused.
*Jussikesele meeldis pühapäev sellepärast, et … 
*Kelle käest palus Jussike esimesena abi pühapäevamaa leidmiseks? 
*Kes juhatas Jussikesele teed esmaspäevamaale? 
*Milline töö Jussikesele hästi ei meeldinud? 
*Millise väikese põgeniku püüdsid kinni kolmapäev ja Jussike? 
*Et oleks kenam pühapäevamaale minna, käis Jussike laupäevamaal … 
*Pühapäevamaal ... 
*Pühapäev kiitis kõiki nädalapäevi … 
*Kas Jussikesel tuli meelde pühapäevamaal olles paluda pühapäeval kogu aeg tema juures olla?jah ei 
*Kas Jussike oli virk poiss?jah ei 
*Mitu päeva on nädalas?5 7 10 
*Mis päev on homme?  
*Mis päev oli eile?  
*Mis päev on kolmapäeva ja reede vahel?  
*Mis päev on viies päev nädalas? 
*Minu nimi on 
Olid väga tubli!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.