Väikesed ilmatargad 2. klass

Vasta küsimustele!
*Eesnimi
*Perekonnanimi
*Klass
1. Kraadiklaasi nimetatakse teisiti...
2. Pärast vihmasadu on õhk...
3. Vanarahva tarkus ilma kohta. Kirjuta lünka sobiv sõna.
Kured läevad, .......... ilmad,
haned läevad, .......... maas,
luiged läevad, .......... taga.
4. Termomeeter näitab+5 -10 +10
5. Millal on öö ja päev ühepikkused?
6. Mis on pildidl?
Olid väga tubli!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.