VÄIKESED ILMATARGAD 1. KLASS

VASTA KÜSIMUSTELE!
*EESNIMI 
*PEREKONNANIMI 
*KLASS 
1. MÕISTATA! ÕUES MÄENA, TOAS VEENA? 
2. MÕISTATA! MEES EHITAB KIRVETA SILLA. 
3. MÕISTATA! PÕDER JOOKSEB ÜLE PÕLLU, JALAD MAHA EI PUUTU. 
4.   KUMMALT POOLT PUHUB TUUL?
5. TERMOMEETER ON KRAADIKLAAS.JAH EI 
6. KUI SAGELI MUUTUB VIKERKAARE VÄRVIDE JÄRJEKORD? 
7. MITU VÄRVI ON VIKERKAARES?3 5 7 
8. MISSUGUNE NENDEST VÄRVIDEST EI OLE VIKERKAARES? 
OLID VÄGA TUBLI.

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.