Pindalaühikud

Test on kordamiseks pindalaühikute teema lõpetamisel 4.klassis.
*Mille mõõtmiseks kasutatakse pindalaühikuid?
*Missuguste esemete pindalasid sa oled mõõtnud?
*Kas hektar on suurem kui aar?jah ei
*Milline on järgnevatest kõige suurem pindalaühik?
*Mitu m2 on 1 aar?
*Klassiruumi pindala on 20 ...m2 cm2 dm2
*Kõige väiksem pindalaühik on ...
*Päevikukaane pindala on 250 ...mm2 cm2 dm2
*Mitu m2 on 1 hektar?
*Pindalade teema oli arusaadav.
*Siia kirjuta oma ees - ja perekonnanimi.
Ongi kõik! Saada oma vastused nüüd õpetajale.

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.