Tagasivaade Otepää Golfiklubi 2012. hooajale
 
1. Kas üritused noortele, seenioridele, edasijõudnutele ja algajatele olid piisavad?Jah
Ei
Ei oska öelda
*Kui vastus eelnevale küsimusele oli eitav, siis kellele neist võiks rohkem tähelepanu pöörata? Noored
Seeniorid
Algajad
Edasijõudnud
2. Kas oled rahul klubi võistluste korraldamisega 2012. hooajal?Jah
Ei
Ei oska öelda
*Kui eelnev vastus oli eitav, siis millega pole rahul?
*Kas klubi poolt korraldatavad võistlusformaadid on sobivad?Jah
Ei
Ei oska öelda
*Kas oli piisavalt palju võistlusklasse?Jah
Ei
Ei oska öelda
3. Kas oled rahul klubi meistrivõistluste korraldamisega 2012. hooajal?Jah
Ei
Ei oska öelda
*Kas oled rahul klubi meistrivõistluste formaadiga?Jah
Ei
Ei oska öelda
*Mida muudaksid klubi meistrivõistluste formaadis?
*Kas võistlusklasse oli piisavalt? Jah
Ei
Ei oska öelda
4. Kas info liikumine 2012. hooajal oli hästi korraldatud ja kättesaadav? Jah
Ei
Ei oska öelda
*Kui eelnev vastus oli eitav, siis mis võis olla selle põhjustaja?
5. Kas oled nõus ühiskondliku töö vormis kaasa lööma 2013.aasta klubi üritustel?Jah
Ei
6. Kas oled nõus 2013.hooajal läbi viima mentoritunde?Jah
Ei
7. Kas oled nõus klubi võistlusi või muid ettevõtmisi 2013.aastal sponsoreerima? Jah, tahaksin sponsoreerida
Jah, tahaksin olla peasponsor
Ei
Ei oska öelda
8. Millised on Sinu soovitused 2013. hooajaks klubi juhatusele?
Täisnimi
E-posti aadress

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.