Kandideerimise ankeet

 

*Lapsevanema nimi ja kontakt andmed (meiliaadress, telefoni nr., elukohajärgne aadress )
* Lapsevanema tegevusametlikult töötu (registreeritud töötukassas)
töötu (töötukassas registreerimata)
ametlikult töötab
lapsehoolduspuhkusel, kuid töötu
lapsehoolduspuhkusel, töökoht olemas
töötab, kuid lapsehoolduskoormuse tõttu mitte erialaselt
*Lapse diagnoosi nimetus ja puudeaste
*Lapse sünniaeg
*Lapse tegevuskäib lasteaias v. lastehoius 5 päeva nädalas
käib lasteaias v. hoius 3-4 päeva nädalas
käib lasteaias v. hoius 1-2 päeva nädalas
kodune ning lasteaiakoha järjekorras
kodune ning ei ole lasteaiakoha järjekorras
*Lapse vajadus isikliku abistaja järgiabistaja vajadus lasteaias tööajal 5 päeva nädalas
abistaja vajadus kodus tööajal 5 päeva
abistaja vajadus nii kodus kui lasteaias tööajal 5 päeva nädalas
abistaja vajadus osaajaga mõned päevad nädalas
*Lapsevanema valmisolek kaasa lüüa liidu tegevuses ning selleks kuluv orienteeruv ajaline maht
*Ideed seoses liidu arendamisega, mida võiksite rakendama asuda

 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.