Lastevanemate rahuloluküsitlus

Küsitlusega annate meile võimaluse hinnata tehtud tööd ning pöörata lasteaia arendamisel rohkem tähelepanu Teile olulistele teemadele. Teie poolt antud vastused aitavad meid edasise tegevuse planeerimisel, võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel ning koostöö tõhustamisel.
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Õpetajate suhtumine lastesse on heatahtlik ja toetav
1 2 3 4 5
Minu laps tahab hommikuti lasteaeda minna
1 2 3 4 5
Saan rühmaõpetajalt infot oma lapse arengu kohta
1 2 3 4 5
Lasteaia poolt kodule esitatud nõudmised on mõistlikud
1 2 3 4 5
Saan toimuvate ürituste kohta piisavalt infot
1 2 3 4 5
Osalen meeleldi lasteaia korraldatud üritustel
1 2 3 4 5
Mulle tundub, et raha,mis tuleb lapse lasteaias käimisega seoses kulutada, on liiga suur
1 2 3 4 5
Olen rahul rühmaruumidega
1 2 3 4 5
Lapsed saavad tervislikku ja mitmekesist toitu
1 2 3 4 5
Rühmades on piisavalt arendavaid mänguvahendeid
1 2 3 4 5
Ma olen uhke, et mu laps käib selles lasteaias
1 2 3 4 5
Usun, et mu laps saab sellest lasteaiast kooli minekuks hea ettevalmistuse
1 2 3 4 5
Olen lasteaiaga tervikuna rahul
1 2 3 4 5
Täname!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.