Õpetajate koostöö virtuaalses kogukonnas

Tiigrihüppe Sihtasutus palub Teil vastata paarile järgmisele küsimusele,
et selgitada välja õpetajate veebipõhise koostöö põhialuseid.
Mis on kõige suurem kasu, mida aineõpetajana võiksite kogukonna liikmena saada?
Millisel juhul oleksite valmis panustama kogukonda, mis motiveeriks teid panustama?
Nimi
Meiliaadress
Telefon
Suur tänu vastamise eest!

Kolme esimesena vastanu hulgas loosime välja Tiigrihüppe Sihtasutuse meene. Vastuseid ootame 15. juunini 2010.

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.