Koolielu konkurss „Virtuaalne pusleõpik- .................................“

Palume konkursil osalemiseks täita allpool toodud ankeet.
Konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. november 2009
*Link võistlustööle
*Klass või vanuseaste
Lühike tutvustus konkursitööst
*Õpetaja nimi
*Õpetaja kontakttelefon
*Õpetaja e-posti aadress
*Kooli nimi
Õpilaste arv klassis

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.