GIS-i ja IKT rakendamine uues õppekavas

Palume konkursil osalemiseks täita allpool toodud ankeet.
Tähtaeg on 31. oktoober 2012.

*Link Teie tööle Koolielus (juhul, kui Teie töö pole veel aineeksperdi poolt kinnitatud, jätke tühjaks)
*Õppekava teema (alateema), mida õppematerjal katab
*Maht (mitu õppetundi õppematerjal katab)
*Konkursitöö autori nimi/autorite nimed
*Autori/autorite kontakttelefon
*Autori/autorite e-posti aadress
*Kooli nimi
Täname!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.